Het Paradijsvogeltuin manifest

Lees hier vanuit welke visie en ideeën we de  Paradijsvogeltuin gezamenlijk vormgeven. Het manifest is opgesteld met input van alle bewoners en nauw betrokkenen. Het heeft als doel te omschrijven waar we voor staan, wat voor doelen we voor ogen hebben en wat wonen op de Paradijsvogeltuin inhoudt.


De Paradijsvogeltuin is een duurzaam vrij terrein met buurtfunctie achter in de Oosterpark waar minimaal 7 jaar gebruik van gemaakt mag worden. Door de buurtfunctie is bewoning mogelijk geworden waarbij april 2021 de eerste bewoner zijn intrek heeft mogen maken.


Sinds 2022 is de Paradijsvogeltuin een stichting.
De Paradijsvogeltuin staat voor een vrije plek met ontzettend veel mogelijkheden. Zowel voor de bewoners als voor de buurt. Door onze poort dagelijks te openen hopen we met deze vrije plek niet alleen onszelf maar ook anderen te kunnen inspireren.


De Paradijsvogeltuin is een uniek terrein met meerdere gemeenschappelijke doelen (de tuin, workshops, evenementen en mensen bijeenbrengen) terwijl andere plekken als doel hebben om voornamelijk op een andere manier te wonen. De Paradijsvogeltuin bestaat echter niet alleen als Paradijsvogeltuin. De tuin is onderdeel van een groter geheel.

Het grotere geheel

De Paradijsvogeltuin is ontstaan door een initiatief vanuit het huis, welke je vindt aan het begin van de tuin, aan Paradijsvogelstraat nummer 9. De officiële eerste bewoners van de Paradijsvogeltuin zijn dus de bewoners van het huis. De groep bewoners is uitgebreid met de komst van de tuinbewoners op de rest van het terrein, waarover later meer.


Elke eerste vrijdag van de maand, komen de bewoners van het huis en de tuin bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Paradijsvogeltuin. Elke aanwezige krijgt hierbij de ruimte om zijn mening te uiten waarbij, uiteindelijk gezamenlijke beslissingen worden genomen. In overleg kan van elke afspraak ook weer afgeweken worden. De vergadering vindt altijd plaats in het KASteel, dit is een glazen kas midden op het terrein welke gebruikt wordt voor gemeenschappelijke doeleinden. Ook kan het KASteel gebruikt worden door derden voor bijvoorbeeld een vergadering of workshop.


Elke eerste zaterdag van de maand vindt er een klusdag plaats in de Paradijsvogeltuin. Deze klusdag is toegankelijk voor iedereen. De klusdag is in het leven geroepen om als groep gezamenlijk onze dromen te kunnen realiseren. Regelmatig komen hierbij ook mensen vanuit de buurt helpen en middels de website en socials wordt dit door de tuin ook aangemoedigd. De tuin kan echter niet compleet onderhouden worden met de klusdagen. Ook op andere dagen proberen we het terrein zo mooi mogelijk te maken, als bewonersgroep, samen met de buurt.


Als Paradijsvogeltuin laten we graag zien dat het leven milieubewuster/minder milieubelastend kan, je gelukkig kan zijn met minder en dat minder meer kan zijn. Daarnaast proberen wij het begrip duurzaamheid een extra betekenis te geven door te laten zien dat er vanuit verschillende afvalstromen materialen hergebruikt kunnen worden, waarbij je in het bouwproces kiest voor zaken die voor handen zijn in plaats van tevoren een plan te hebben waarbij je genoodzaakt bent om nieuwe materialen te kopen.


Buurtfunctie
Door dagelijks het terrein open te stellen voor niet-bewoners hopen wij de inspiratie voor deze plek te vergroten. Denk hierbij aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Wij hopen als bewoners, niet-bewoners te inspireren door de manier waarop wij wonen. Daarnaast hopen wij als bewoners geïnspireerd te worden door de frisse blik van niet-bewoners. Omdat de Paradijsvogeltuin dagelijks het hek opent voor niet-bewoners word je als tuinbewoner steeds herinnerd aan de buurtfunctie. Mensen die hun hond uit komen laten, studenten die in de zomer lekker aan de waterkant zitten te studeren, kinderen die een
middag op het terrein komen spelen, mensen die gewoon benieuwd zijn wat er zich nou eigenlijk achter het hek afspeelt, oftewel; je woont hier niet alleen. Naast de terreinbewoners zul je ook dagelijks te maken hebben met bezoekers.


Bewoning en inzet

De bewoner van de Paradijsvogeltuin heeft, net als het terrein ook een buurtfunctie. Je draagt je steentje bij (naar draagkracht en discipline/vermogen/inzicht) op de klusdagen, aan de communicatie binnen de groep en je bent, wanneer mogelijk, aanwezig op de evenementen die er georaniseerd worden. Verder kun je je vinden in de ideologie die we hier met z’n allen zorgvuldig hebben geformuleerd. Alle woningen zijn vanaf september 2024 volledig off-grid waarbij bovendien gebouwd wordt met hergebruikte materialen. Als bewoner ben je dus tegelijkertijd een visitekaartje voor de buurt en de gemeente om te laten zien dat het mogelijk is om off-grid te wonen. Daarnaast zorgen de bewoners er met zijn allen voor dat de woonplek een woonplek blijft en geen opslag wordt. Elke bewoner woont in zijn eigen unieke woning die hij zelf zal onderhouden. Het is hierbij belangrijk dat de woning past binnen het beeld van de Paradijsvogeltuin. Een caravan is bijvoorbeeld geen optie.


Tijdelijke bewoning

Naast het permanent wonen op de Paradijsvogeltuin is het ook mogelijk om er tijdelijk te verblijven. Denk hierbij aan iemand die voor kortere periode opzoek is naar een plek om met zijn/haar woonwagen/camper te verblijven. De tijdelijke bewoning zal dus ook voornamelijk gaan over huizen op wielen en de afstemming hiervan wordt gedaan met de gehele bewonersgroep. Ook de locatie van de tijdelijke bewoning zal in overleg met de groep plaatsvinden waarbij de permanente bewoner, het dichtste bij de standplaats van de tijdelijke bewoner, de meeste zeggenschap zal hebben.


Einde bewoning

Op het moment dat een paradijsvogel beslist om uit te vliegen, oftewel zijn woonplek op wil geven, beslissen de achtergebleven Paradijsvogels wie de nieuwe bewoner wordt. De uitgevlogen paradijsvogel kan zijn plek niet doorverkopen en heeft hier geen veto in.


Evenementen

Jaarlijks staan er standaard twee evenementen op de agenda: het zaaifeest (begin van het jaar)
en het oogstfeest (einde van het jaar). Deze twee evenementen worden door de bewoners
georganiseerd. Naast deze evenementen vinden er ook andere evenementen plaats op het
terrein. Deze kunnen door een bewoner geïnitieerd worden maar ook door een niet-bewoner of organisatie. Deze partijen zoeken contact met de Paradijsvogeltuin waarnaar het evenementen voorstel besproken wordt met de bewonersgroep.


Evenementen kunnen een culturele, educatieve of sociaal maatschappelijke functie hebben of zullen over vergroening en/of verduurzaming gaan, maar er zijn ook evenementen met een iets luchtiger onderwerp. Denk hierbij aan een filmavond, dineravond, workshopavond, etc. Naast al deze evenementen kan het ook
voorkomen dat er een theaterproductie op het terrein wordt geproduceerd. Vooropgesteld
dat elk evenement dat hier plaatsvindt past bij wie we zijn en wat we voor ogen hebben als
Paradijsvogeltuin. Een evenement met een commercieel doeleinde past niet bij ons manifest. Een evenement op donatie of volgens het principe ‘voor wat hoort wat’ heeft de voorkeur.


Sociale dynamiek op de Paradijsvogeltuin

Zoals eerder beschreven heerst er meer een cultuur dan een vastgelegde hiërarchie op de Paradijsvogeltuin. Dit houdt in dat beslissingen met zijn allen worden genomen. Wat hierbij van toepassing is, dat alles besproken kan worden.  Van persoonlijke zaken tot dingen die het terrein aangaan. Het voornaamste voorbeeld hierbij is het incheckmoment tijdens de vergaderingen. Met zijn allen dragen we bij aan de collectieve wijsheid van de groep. Daarnaast staat maatwerk centraal. Elke situatie is anders en zal dan ook volgens een passende manier aangevlogen worden.


Problemen die de groep beïnvloeden kunnen tijdens een vergadering goed bespreekbaar gemaakt worden in de groep. Mochten betreffende personen het probleem onderling kunnen oplossen dan wordt dit aangemoedigd. Mocht dit echter toch niet lukken zal dit in de groep besproken moeten worden wanneer beide partijen aanwezig zijn.


Bewoners stappen bij elkaar binnen en helpen elkaar graag, maar respecteren ook de eigen woonruimte die iedereen heeft.


Kortgezegd

In de zeven jaar dat de Paradijsvogeltuin bewoond mag worden proberen de bewoners samen met de buurt de betonnen vlakte om te toveren tot een Paradijsvogeltuin op een zo’n duurzaam mogelijke manier.

Hier vind je het paradijs!

Laat een bericht achter of wissel ideeen uit via onze Facebookpagina.